Tom 70 Nr 2 (2018)
Pełny numer
PDF

Prace drobne i materiały

Andrzej Dzikowski
131-149
Kryteria oceny wad fizycznych zwierząt koniowatych (Equidæ) stosowane przez autorów rzymskich
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.4
PDF
Konrad Komarnicki
151-171
Dekada z wieczności. Wizja władzy i jej funkcjonowanie we wczesnym Królestwie Jerozolimskim
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.5
PDF
Jakub Pokoj
173-194
Artykuł 58 Ordunku Górnego, czyli rzecz o początkach ubezpieczeń na Śląsku
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.6
PDF
Jan Jerzy Sowa
195-212
Pióra w służbie buławy. Raz jeszcze o kancelarii i archiwum hetmańskim Stanisława Jabłonowskiego
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.7
PDF
Tomasz Ciesielski
213-247
Pióra w służbie buławy. O kancelariach i archiwaliach hetmańskich w XVIII w.
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.8
PDF
Rafał Kania
249-266
Prawne podstawy systemu ochrony przed pożarami w Królestwie Polskim (1815−1830)
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.9
PDF
Mateusz Mataniak
267-298
Bank Krajowy Wolnego Miasta Krakowa. O nieudanych próbach jego utworzenia w latach 1833−1835
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.10
PDF
Karol Siemaszko
299-310
Ochrona dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w świetle przepisów prawa karnego oraz w praktyce sądowej w okresie II Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.11
PDF
Maciej Tygielski
311-329
Debata nad środkami zabezpieczającymi w świetle obrad międzynarodowych kongresów penitencjarnych do II wojny światowej
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.12
PDF
Hanna Kuczyńska
331-360
Możliwość prowadzenia postępowania karnego w sprawie zbrodni popełnionych w czasie Powstania Warszawskiego przed sądami polskimi. Przypadek Heinza Reinefartha
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.13
PDF
Łukasz Bojko
361-382
Proces Bolesława Kontryma. Sądownictwo Polski Ludowej w latach 1944−1955: zarys problemu
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.14
PDF

In Memoriam

Michał Bożek
441-443
Ryszard Mariusz Małajny (1953–2018)
PDF
Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Dariusz Nawrot
443-448
Wojciech Organiściak (1961−2018)
PDF