Adam Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI−XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017, ss. 192.

Main Article Content

Marcin Głuszak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Głuszak, M. (2019). Adam Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI−XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017, ss. 192. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 421-425. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19390
Dział
Recenzje i noty recenzyjne