Kasper Siemek, Civis bonus, Dobry obywatel, w tłumaczeniu Józefa Macjona, Wstępem i przypisami opatrzyli Ilona Balcerczyk i Paweł Sydor, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, ss. 368.
PDF

Jak cytować

Zmierczak, M. (2019). Kasper Siemek, Civis bonus, Dobry obywatel, w tłumaczeniu Józefa Macjona, Wstępem i przypisami opatrzyli Ilona Balcerczyk i Paweł Sydor, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, ss. 368. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 426–427. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19391
PDF