Kasper Siemek, Civis bonus, Dobry obywatel, w tłumaczeniu Józefa Macjona, Wstępem i przypisami opatrzyli Ilona Balcerczyk i Paweł Sydor, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, ss. 368.

Main Article Content

Maria Zmierczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmierczak, M. (2019). Kasper Siemek, Civis bonus, Dobry obywatel, w tłumaczeniu Józefa Macjona, Wstępem i przypisami opatrzyli Ilona Balcerczyk i Paweł Sydor, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, ss. 368. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 426-427. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19391
Dział
Recenzje i noty recenzyjne