Danuta Janicka, Polska myśl prawnokarna XIX−XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej, posłowie J. Lachowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017, ss. 336.
PDF

Jak cytować

Lityński, A. (2019). Danuta Janicka, Polska myśl prawnokarna XIX−XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej, posłowie J. Lachowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017, ss. 336. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 428–432. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19392
PDF