Rozważania wokół książki Tomasza Szczygła Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 508.

Main Article Content

Adam Lityński

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lityński, A. (2019). Rozważania wokół książki Tomasza Szczygła Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 508. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 411-419. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.17
Dział
Artykuły recenzyjne