Rozważania wokół książki Tomasza Szczygła Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 508.
PDF

Słowa kluczowe

wojskowe postępowanie karne
Tomasz Szczygieł

Jak cytować

Lityński, A. (2019). Rozważania wokół książki Tomasza Szczygła Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 508. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 411–419. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.17
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.17
PDF