Konferencja naukowa „Statut 1588 r.” w Mińsku
PDF

Jak cytować

Pilarczyk, P. M. (2019). Konferencja naukowa „Statut 1588 r.” w Mińsku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 460. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19404
PDF