Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 557.
PDF

Jak cytować

Ożóg, M. (2019). Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 557. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 435–439. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19394
PDF