Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 557.

Main Article Content

Michał Ożóg

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ożóg, M. (2019). Wacław Uruszczak, Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 557. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 435-439. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19394
Dział
Recenzje i noty recenzyjne