Czterdzieści lat Pracowni Wydawnictw Źródłowych przy Katedrze Historii Prawa Polskiego UJ
PDF

Słowa kluczowe

Pracownia Wydawnictw Źródłowych UJ

Jak cytować

Fokt, K. (2019). Czterdzieści lat Pracowni Wydawnictw Źródłowych przy Katedrze Historii Prawa Polskiego UJ. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 451–455. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19400
PDF