II Ogólnopolska konferencja naukowa „Stosunki polsko-krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno-prawne”, Poznań, 15 maja 2019 r.
PDF

Jak cytować

Szulc, D. G. (2019). II Ogólnopolska konferencja naukowa „Stosunki polsko-krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno-prawne”, Poznań, 15 maja 2019 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 71(1), 418–419. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19779
PDF