Kryminologia historyczna jako kierunek badań nad przestępczością kryminalną

Main Article Content

Karol Siemaszko

Abstrakt

Termin „kryminologia historyczna” jest obecny w nauce od około dwudziestu lat. Głównym założeniem tego stosunkowo nowego nurtu badawczego jest analiza przestępczości współczesnej przez pryzmat badań historycznych. Nie można zatem stawiać znaku równości między popularnymi także i w Polsce badaniami nad historią przestępczości i kryminologią historyczną. Autor prezentuje założenia tego nurtu w kryminologii, wskazując również na wątpliwości, jakie pojawiają się w literaturze w odniesieniu do wyodrębniania kryminologii historycznej jako pełnoprawnego nurtu w kryminologii. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Siemaszko, K. (2020). Kryminologia historyczna jako kierunek badań nad przestępczością kryminalną. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 241-251. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.13
Dział
Prace drobne i materiały

Bibliografia

 1. Abbiateci A., Les incendiaires dans la France du XVIIIe siècle: Essai de typologie criminelle, „Annales. Histoire, Sciences Sociales” 1970, t. 25, nr 1.
 2. Althammer B., Roaming Men, Sedentary Women? The Gendering of Vagrancy Offenses in Nineteenth-Century Europe, „Journal of Social History” 2018, t. 51, z. 4.
 3. Baczkowski M., Przestępczość wojsk garnizonu krakowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2012, t. 5, z. 2.
 4. Biegański Z., Sądownictwo i skazani na śmierć z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Bydgoszcz 2003.
 5. Billacois F., Pour une enquête sur la criminalité dans la France dąAncien Régime, „Annales. Histoire, Sciences Sociales” 1967, t. 22, nr 2.
 6. Blasius D., Kriminalität und Geschichtswissenschaft perspektiven der neueren forschung, „Historische Zeitschrift” 1981, t. 233.
 7. Blasius D., Kriminologie und Geschichtswissenschaft. Bilanz und Perspektiven interdisziplinärer Forschung, „Geschichte und Gesellschaft” 1988, t. 14, nr 1.
 8. Blasius D., Pelz M., Scheerer S., Historische Kriminologie, „Kriminalsoziologische Bibliografie” 1979, t. 25.
 9. Boyer R., Les crimes et les châtiments au Canada français du XVIIe au XXe siècle, Montreal 1966.
 10. Burczyk D., Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955), Gdańsk 2012.
 11. Churchill D., Towards Historical Criminology, „Crime, History and Societies” 2017, t 21, nr 2.
 12. Emsley C., Crime and Society in England 1750–1900, London 1987.
 13. Emsley C., Godfrey (Barry S.), Cox (David J.), Farrall (Stephen J.), Serious Offenders: A Historical Study of Habitual Criminals, „Crime, History & Societies”, Vol. 16, n 1/2012, http://journals.openedition.org/chs/1333 [dostęp: 20.08.2019].
 14. Godfrey B.S., Cox D.J., Farrall S.J., Serious Offenders: A Historical Study of Habitual Criminals, Oxford 2010.
 15. Godfrey B.S., Lawrence P., Williams C.A., History and Crime, London 2008.
 16. Heijden M. van der, Women and Crime in Early Modern Holland, Leiden 2016.
 17. Heijden M. van der, Muurling S., Violence and Gender in Eighteenth-Century Bologna and Rotterdam, „Journal of Social History” 2018, t. 51, z. 4.
 18. Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2016.
 19. Johnston H., Crime in England 1815–1880: Experiencing the criminal justice system, London 2015.
 20. Johnston H., Imprisoned mothers in Victorian England, 1853–1900: Motherhood, identity and the convict prison, „Criminology and Criminal Justice” 2019, t. 19, z. 2.
 21. Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2010.
 22. Klint P., Wojtucki D. (red.), Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI–XVIII w., Warszawa 2017.
 23. Knepper P., Historical Criminology [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (red.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, New York 2014.
 24. Księga kryminalna miasta Dobczyc. 1699–1737, oprac. M. Mikuła, Kraków 2013.
 25. Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554–1625, oprac. W. Uruszczak, A. Karabowicz, M. Mikuła, Kraków 2013.
 26. Kwaśniewski J., Naukowe partactwo, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2014, nr 23.
 27. Lawrence P., Historical criminology and the explanatory power of the past, „Criminology & Criminal Justice” 2019, t. 19, nr 4.
 28. Leniart E., Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (1946–1954/1955), Rzeszów 2016.
 29. Leśkiewicz R., Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946–1955), Warszawa–Poznań 2009.
 30. Łukazewicz B., Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946–1955. Szkice do monografii, Olsztyn 2000.
 31. Łysko M., Kształtowanie polityki karnej w sprawach o wykroczenia przez aparat administracji Polski Ludowej [w:] T. Bykowa, A. Górak, J. Legieć (red.), Dzieje biurokracji, t. 8, Lublin 2018.
 32. Łysko M., Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960–1971), Białystok 2016.
 33. Łysko M., System sankcji w prawie wykroczeń europejskich państw socjalistycznych, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, t. 16, z. 1.
 34. McLynn F., Crime and Punishment in Eighteenth-century England, London 1989.
 35. Międzybrodzki M., Problematyka przestępczości seksualnej w latach 40. i 50. XX wieku. Trudności badawcze, „Sensus Historiae” 2013, t. X, nr 1.
 36. Mikołajczyk M., Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVII wieku, Katowice 2013.
 37. Musiał F., Polityka czy sprawiedliwość. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955), Kraków 2005.
 38. Netterstrøm J.B., Criminalization of Homicide in Early Modern Denmark (16th–17th Centuries), „Scandinavian Journal of History” 2017, t. 42, nr 4.
 39. Państwo bezprawia – Polska Ludowa 1944–1956. Bibliografia prac naukowych i publicystycznych za lata 1989 – 1996, red. A. Rzepliński, „Studia Iuridica” 1998, t. 35.
 40. Pluskota M., Prostitution and Social Control in Eighteenth-Century Port, New York 2015.
 41. Poksiński J., „My sędziowie nie od Boga…”. Z dziejów sądownictwa wojskowego PRL 1944–1956. Materiały i dokumenty, Warszawa 1996.
 42. Radbruch G., Gwinner H., Geschichte des Verbrechens. Versuch einer historischen Kriminologie, Stuttgart 1951.
 43. Rodak M., Przestępstwo zgwałcenia i jego sprawcy w II Rzeczypospolitej. Próba wstępnej charakterystyki, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2013, t. XVIII.
 44. Sandford-Couch C., Rutherford H., From the ‘Death of a Female Unknown’ to the Life of Margaret Dockerty: Rediscovering a Nineteenth Century Victim of Crime, „Law, Crime and History” 2018, t. 8, z. 1.
 45. Sidorkiewicz K., Represje wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Toruń 2005.
 46. Siemaszko K., Criminal Liability for Statements in the Light of the Case Law Generated by Regional Courts in Regions Incorporated into Poland Following World War II, „Crime, Law and History” 2016, t. 6, z. 2.
 47. Siemaszko K., W trudnym okresie odbudowy państwa. Tak zwany mały kodeks kary w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946–1950, Warszawa 2015.
 48. Sundin J., Theft and Penury in Sweden 1830–1920, „Scandinavian Journal of History” 1976, t. 1, nr 1.
 49. Woźniak M., Przestępstwo „szeptanej propagandy” w świetle wybranego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie z lat 1946–1950, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2018, t. 11, nr 4.
 50. Wyrobisz A., Nowy periodyk skandynawski „Scandinavian Journal of History”, „Zapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza” 1978, t. 43, z. 3.
 51. Ylikangas H., Major fluctuations in crimes of violence in Finland, „Scandinavian Journal of History” 1976, t. 1, nr 1.