Tom 72 Nr 1 (2020)
Pełny numer
PDF

Prace drobne i materiały

Tytus Mikołajczak
69-76
Staroperskie dāta-, „prawo”, w kontekście persepolitańskim
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.4
PDF
Piotr Poniatowski
77-88
Odpowiedzialność penalna za ucieczkę osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie rzymskim i prawie starożytnych Aten
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.5
PDF
Aneta Skalec
89-120
„O sadzeniu, budowaniu i kopaniu”. Prawo miejskie Aleksandrii o odstępach i procedurze w przypadku ich naruszenia
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.6
PDF
Marcin Pytel
121-136
Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.7
PDF
Stanisław Kordasiewicz
137-157
Odpowiedzialność kontraktowa w pismach Cuiaciusa – wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.8
PDF
Zbigniew Hundert
159-172
Mechanizm wyboru deputatów z województwa mazowieckiego do Trybunału Koronnego w 1688 r. Przyczynek do badań układów klientalnych na Mazowszu w dobie panowania Jana III
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.9
PDF
Łukasz Cholewiński
173-186
Problem udzielania pomocy wojskowej podczas „egzekucji z nieruchomości” w obradach sejmowych doby stanisławowskiej
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.10
PDF
Alicja Matczuk
187-210
Rękopiśmienna Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823 Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.11
PDF
Hubert Mielnik
211-240
Prawo sprawdzenia prawomocnych orzeczeń sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego w Radomiu
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.12
PDF
Karol Siemaszko
241-251
Kryminologia historyczna jako kierunek badań nad przestępczością kryminalną
https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.13
PDF