About the translations of the French Commercial Code of 1807 into Polish
PDF (English)

Jak cytować

Klimaszewska, A. (2020). About the translations of the French Commercial Code of 1807 into Polish. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 269–283. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.15

Abstrakt

.

https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.15
PDF (English)
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
do 2020 r.
od 2021 r.
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.