Sovereignty and Decentralization – two competing perspectives on the crisis of the French monarchy in the 16th century
PDF (English)

Słowa kluczowe

Jean Bodin
Brutus
suwerenność
tyrania
prawo do oporu

Jak cytować

Wilmanowicz, M. . (2021). Sovereignty and Decentralization – two competing perspectives on the crisis of the French monarchy in the 16th century . Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 145–169. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.7

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dwóch istotnych dzieł dotyczących struktury konstytucyjnej XVI-wiecznej monarchii francuskiej – Sześciu ksiąg o Rzeczpospolitej Jeana Bodina oraz Vindiciae, contra tyrannos anonimowego Brutusa – jako odpowiedzi na kryzys instytucjonalny królestwa, zwłaszcza w perspektywie ściśle ze sobą powiązanych kwestii decentralizacji i słabości królewskiego aparatu administracyjnego. Ukazano, w jaki sposób napięcie między administracją monarszą a lokalnymi ośrodkami władzy zmusiło Bodina i Brutusa do opowiedzenia się po jednej ze stron oraz jak to wpłynęło na kształt ich teorii. Analiza ujęcia przez Bodina i Brutusa skomplikowanych realiów instytucjonalnych monarchii francuskiej w swoich teoriach rzuca światło na ich stosunek do funkcjonowania w państwie lokalnych ośrodków władzy, ich teoretycznego unieszkodliwiania bądź celowego wykorzystywania, jak również wskazuje, jak bardzo faktyczna decentralizacja państwa wpływała na kształt teorii obu autorów.

https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.7
PDF (English)

Bibliografia

Anonymous (1579), Vindiciae, contra tyrannos: or, concerning the legitimate power of a prince over the people, and of the people over a prince, transl. and ed. G. Garnett, Cambridge 1994.

Bodin J., The Six Bookes of a Commonweale, transl. R. Knolles, ed. K.D. McRae, Cambridge 1962.

Blair A.M., Authorial Strategies in Jean Bodin [in:] H.A. Lloyd (ed.), Jean Bodin. The Reception of Bodin, Leiden 2013.

Couzinet M.-D., On Bodin’s Method [in:] H.A. Lloyd (ed.), Jean Bodin. The Reception of Bodin, Leiden 2013.

Franklin J.H., Jean Bodin and the rise of absolutist theory, Cambridge 1973.

Garnett G., Introduction [in:] Anonymous (1579), Vindiciae, contra tyrannos: or, concerning the legitimate power of a prince over the people, and of the people over a prince, transl. and ed. G. Garnett, Cambridge 1994.

Garnett G., Law in the “Vindiciae, contra tyrannos”: a Vindication, “The Historical Journal” 2006, Vol. 49, No. 3.

Giesey R., The Monarchomach Triumvirs: Hotman, Beza and Mornay, “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” 1970, Vol. 32, No. 1.

Greengrass M., Governing Passions: Peace and Reform in the French Kingdom, 1576–1585, Oxford 2007.

Greengrass M., Noble Affinities in Early Modern France: The Case of Henri I de Montmorency, Constable of France, “European History Quarterly” 1986, No. 16.

Harding R., Anatomy of a Power Elite: The Provincial Governors of Early Modern France, New Haven 1978.

Kettering S., Clientage during the French Wars of Religion, “The Sixteenth Century Journal” 1989, Vol. 20, No. 2.

Kingdon R., Calvinism and resistance theory, 1550–1580 [in:] J.H. Burns, M. Goldie (eds.), The Cambridge History of Political Thought 1450–1700, Cambridge 1991.

Holt M.P., The French Wars of Religion, 1562–1629, Cambridge 2005.

Holt M.P., Attitudes of the French Nobility at the Estates-General of 1576, “The Sixteenth Century Journal” 1987, Vol. 18, No. 4.

Konnert M., Provincial Governors and Their Regimes during the French Wars of Religion: The Duc de Guise and the City Council of Chalons-sur-Marne, “The Sixteenth Century Journal” 1994, Vol. 25, No. 4.

Lee D., Popular Sovereignty in Early Modern Constitutional Thought, Oxford 2016.

Lloyd H.A., Constitutionalism [in:] J.H. Burns, M. Goldie (eds.), The Cambridge History of Political Thought 1450–1700, Cambridge 1991.

Lloyd H.A., Jean Bodin, ‘This Pre-eminent Man of France’: An Intellectual Biography, Oxford 2017.

McLaren A., Rethinking Republicanism: “Vindiciae, contra tyrannos” in Context, “The Historical Journal” 2006, Vol. 49, No. 1.

McRae K.D., Ramist Tendencies in the Thought of Jean Bodin, “Journal of the History of Ideas” 1955, Vol. 16, No. 3.

Oakley F., Almain and Major: Conciliar Theory on the Eve of the Reformation, “The American Historical Review” 1965, Vol. 70, No. 3.

Pennington K., The Prince and the Law, 1200–1600: Sovereignty and Rights in Western Legal Tradition, Berkeley 1993.

Russell Major J., From Renaissance Monarchy to Absolute Monarchy: French Kings, Nobles, and Estates, Baltimore 1994.

Russel Major J., The Third Estate in the Estates General of Pontoise, 1561, “Speculum” 1954, Vol. 29, No. 2.

Salmon J.H.M., Bodin and the Monarchomachs [in:] J.H.M. Salmon, Renaissance and Revolt: Essays in the intellectual and social history of early modern France, Cambridge 1987.

Salmon J.H.M, The Legacy of Jean Bodin: Absolutism, Populism or Constitutionalism?, “History of Political Thought” 1996, Vol. 17, No. 4.

Skinner Q., The Foundations of Modern Political Thought, vol. 2: The Age of Reformation, Cambridge 1978.

Tuck R., The Sleeping Sovereign: The Invention of Modern Democracy, Cambridge 2015.

Ulph O., Jean Bodin and the Estates-General of 1576, “The Journal of Modern History” 1947, Vol. 19, No. 4.