Tom 73 Nr 1 (2021)
Pełny numer
PDF

Prace drobne i materiały

Agnieszka Kania-Chramęga
117-127
Ius publicum a ius privatum – między kontradykcją a koherencją?
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.5
PDF
Marcin Pytel
129-144
Falsyfikat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r.
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.6
PDF
Maciej Wilmanowicz
145-169
Sovereignty and Decentralization – two competing perspectives on the crisis of the French monarchy in the 16th century
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.7
PDF (English)
Mateusz Szymura
171-179
Adwokat, sędzia, pisarz instytucjonalny – życie i twórczość Andrew MacDoualla, lorda Banktona (1685–1760)
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.8
PDF
Piotr Alexandrowicz
181-201
Libertas contractus. Paolo Comitoli SJ on Freedom of Contract
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.9
PDF (English)
Marek Krzymkowski
203-214
Szczególna ochrona prawna żołnierzy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w Księstwie Warszawskim
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.10
PDF
Justyna Bieda
215-232
Instrukcja dla Głównego Więzienia Inkwizycyjnego w Warszawie z 26 listopada/8 grudnia 1835 r. i uwagi do niej Nadzorcy Głównego Więzienia Karnego w Warszawie z 11/23 czerwca 1858 r.
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.11
PDF
Jacek Matuszewski
233-258
Sąd polubowny w Grazu – kształtowanie się organizacyjnej koncepcji rozstrzygnięcia sporu granicznego i podteksty tego procesu
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.12
PDF
Adam Bojarski
259-282
Prawo łaski stosowane przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w byłym zaborze pruskim w latach 1919–1922 w świetle zachowanych akt Archiwum Akt Nowych w Warszawie
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.13
PDF
Robert Jastrzębski
283-324
Czynnik obywatelski w sądownictwie II Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.14
PDF
Dorota Wiśniewska
325-337
Dostęp do zawodu adwokata w świetle sprawozdań Izby Adwokackiej w Warszawie z lat 1925–1938
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.15
PDF
Sylwia Przewoźnik
339-358
Postępowanie o stwierdzenie zgonu na tle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie w latach 1945–1950
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.16
PDF
Jakub Hanc
359-397
Homoseksualizm a prawo karne. Analiza synoptyczna
https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.17
PDF

In Memoriam

Maria Zabłocka
445-450
Witold Wołodkiewicz (1929–2021)
PDF