Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr hab. Annie Pikulskiej-Radomskiej, Łódź, 13 kwietnia 2021 r.
PDF

Jak cytować

Leraczyk, I. . (2021). Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr hab. Annie Pikulskiej-Radomskiej, Łódź, 13 kwietnia 2021 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 441–443. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/28755

Abstrakt

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr hab. Annie Pikulskiej-Radomskiej, Łódź, 13 kwietnia 2021 r.

PDF