Refleksje o nauce historii prawa, jej „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” i jego Redaktorze

Main Article Content

Stanisław Grodziski

Abstrakt

Zachętę do napisania tych uwag stanowiły dwie okoliczności. Jednej z nich dostarczył skromny, ale istotny jubileusz – publikacja sześćdziesiątego szóstego tomu „Czasopisma Prawno-Historycznego”. Drugą stanowiła konferencja Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma”. Odbyła się ona 9 września 2014 r. w Instytucie Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doprowadziła do dalszych dyskusji, niesformalizowanych i prowadzonych de omnibus rebus et quibusdam aliis, ale interesujących i wartościowych. Obydwie te okoliczności zasługują na omówienie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grodziski, S. (2015). Refleksje o nauce historii prawa, jej „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” i jego Redaktorze. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 11-20. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.01
Dział
Artykuły