Wybrane zagadnienia dotyczące statusu kobiet w prawie kolonii angielskich w Ameryce Północnej

Main Article Content

Katarzyna Maćkowska

Abstrakt

Przedstawione w tytule artykułu zagadnienia badawcze stanowią przedmiot analizy w dwóch głównych aspektach, po pierwsze, statusu kobiet w prawie prywatnym, warunkowanym ogólnymi zasadami regulującymi zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych i po drugie, statusu kobiet w sferze prawa publicznego, w tym także możliwości oddziaływania na sposób sprawowania władzy. Rozważania niniejsze oparto przede wszystkim na metodzie analizy źródeł prawa, a sam artykuł ma charakter przyczynkowy. Materiały źródłowe cytowane w przypisach zgromadzone zostały w wersji drukowanej podczas kwerendy w Bibliotece Kongresu USA.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maćkowska, K. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące statusu kobiet w prawie kolonii angielskich w Ameryce Północnej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 31-44. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.04
Dział
Rozprawy