Kontynuacja i zmiany w polskim republikanizmie XVII i XVIII wieku
PDF

Słowa kluczowe

I Rzeczpospolita
myśl polityczna
doktryny prawno - polityczne

Jak cytować

Pietrzyk-Reeves, D. (2015). Kontynuacja i zmiany w polskim republikanizmie XVII i XVIII wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 45–74. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.05

Abstrakt

Tradycja republikańska I Rzeczypospolitej obejmuje dorobek bardzo wielu autorów, zarówno teoretyków, jak i publicystów, działających na przestrzeni trzech stuleci, poczynając od pierwszej połowy wieku XVI, kiedy to namysł polityczny formułowany był pod przemożnym wpływem humanizmu i renesansu. Celem tego artykułu jest próba dokonania podstawowych ustaleń dotyczących zmian, jakie zachodziły w polskim dyskursie republikańskim w XVII i XVIII wieku oraz kontynuacji, która ten dyskurs w dużej mierze charakteryzuje.

https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.05
PDF