Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej
PDF

Słowa kluczowe

prawo karne
doktryna prawa
kryminologia
nauki penalne

Jak cytować

Janicka, D. (2015). Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 107–128. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.07

Abstrakt

Biografi e Franza von Liszta i Juliusza Makarewicza, mimo wielu różnic, wykazują pewne zaskakujące analogie. Wspólnym mianownikiem w obu życiorysach była działalność naukowa połączona z organizacyjną i polityczną – w ławach parlamentarnych. Zbieżność widoczna jest też w samym cyklu działalności naukowej – Liszt wykładał i tworzył w sumie przez blisko pół wieku, z tego 40 lat w Niemczech; Makarewicz rozpoczął działalność naukową w okresie zaborów i uprawiał ją przez ponad pół wieku, z tego we Lwowie – przez ponad 40 lat. Mimo wielu rozbieżności, w programach i polskiego, i niemieckiego uczonego pojawiły się podobne elementy. Wspólnym mianownikiem była przede wszystkim krytyka dotychczasowych sposobów walki z przestępczością oraz towarzyszące jej dążenie do znalezienia nowych skutecznych dróg walki z recydywą i przestępczością zawodową.

https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.07
PDF