"O potrzebie reform ustroju i prawa Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle pierwszej polskiej powieści fantastyczno-naukowej z 1785 roku"

Main Article Content

Karol Łopatecki

Abstrakt

Artykuł ten anlizuje prawne i ustrojowe aspekty pierwszej, polskiej powieści fantastycznej autorstwa Michała Dymitra, a zatytułowanej "Wojciech Zdarzyński życia przypadki opisujący" z 1785 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łopatecki, K. (2015). "O potrzebie reform ustroju i prawa Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle pierwszej polskiej powieści fantastyczno-naukowej z 1785 roku". Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 169 - 189. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.09
Dział
Prace drobne i materiały