"Historyczno-ideowe konotacje obrazu rewolucji w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego"
PDF

Słowa kluczowe

myśl polityczna
romantyzm
rewolucja
historia idei XIX w.

Jak cytować

Citkowska - Kimla, A. (2015). "Historyczno-ideowe konotacje obrazu rewolucji w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego". Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 191–209. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.10

Abstrakt

Ponieważ temat rewolucji w Nie-Boskiej komedii jest skrupulatnie przebadany i przeanalizowany, dlatego przedmiotem rozważań niniejszej rozprawy nie jest problematyka sensu stricto rewolucyjna. Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia rewolucji oraz kilku innych wątków z dramatu Krasińskiego na szerszym tle historii idei. Ściślej rzecz ujmując, próba unaocznienia konotacji stanowiska Krasińskiego wobec rewolucji z poglądami innych myślicieli, którzy poruszali ów problem.

https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.10
PDF