"Historyczno-ideowe konotacje obrazu rewolucji w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego"

Main Article Content

Anna Citkowska - Kimla

Abstrakt

Ponieważ temat rewolucji w Nie-Boskiej komedii jest skrupulatnie przebadany i przeanalizowany, dlatego przedmiotem rozważań niniejszej rozprawy nie jest problematyka sensu stricto rewolucyjna. Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia rewolucji oraz kilku innych wątków z dramatu Krasińskiego na szerszym tle historii idei. Ściślej rzecz ujmując, próba unaocznienia konotacji stanowiska Krasińskiego wobec rewolucji z poglądami innych myślicieli, którzy poruszali ów problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Citkowska - Kimla, A. (2015). "Historyczno-ideowe konotacje obrazu rewolucji w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego". Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 191 - 209. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.10
Dział
Prace drobne i materiały