Nauczanie prawa w Poznaniu w czasach stanisławowskich

Main Article Content

Wojciech Szafrański

Abstrakt

Poznań stanowił w czasach stanisławowskich silny ośrodek szkolnictwa w Wielkopolsce i w kraju, co wiązało się gównie z tradycjami nauczania w powstałych jeszcze w XVI w. szkołach: Akademii Lubrańskiego (podległej ówcześnie krakowskiemu uniwersytetowi) oraz Kolegium Jezuickiego założonego przez Jakuba Wujka. Druga połowa XVIII w. stanowiła czas silnej konkurencji obu szkół i walki o przetrwanie choćby jednej z nich poprzez podniesienie jej do rangi uniwersytetu. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywała Komisja Edukacji Narodowej, jak i bieżąca polityka państwa, na którą wpływ miała kasata zakonu jezuitów oraz reformy szkolnictwa, w którą uwikłana była Akademia Krakowska – żywotnie zainteresowana utrzymaniem w Poznaniu zaledwie własnej kolonii akademickiej w postaci Akademii Lubrańskiego i zahamowania procesu powstania w tym mieście jakiekolwiek szkoły wyższej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szafrański, W. (2015). Nauczanie prawa w Poznaniu w czasach stanisławowskich. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 259-284. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.14
Dział
Z dziejów nauki historii prawa