Początki nauk prawno-finansowych w Polsce (do 1918 r.)

Main Article Content

Piotr Miłosz Pilarczyk

Abstrakt

Kwestie polityczno-państwowe i ich konsekwencje (które w tym miejscu nie będą poruszane) miały przemożny wpływ na rozwój polskiej nauki prawa, czy nauki w ogóle. Ostatnie lata przynoszą wzmożone zainteresowanie historycznym rozwojem prawa finansowego w Polsce. W prowadzonych dociekaniach pomijane są jednakże jego początki, co powoduje, iż powstaje wrażenie, jakby nauka prawa finansowego zaczęła się dopiero wraz z zakończeniem I wojny światowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pilarczyk, P. M. (2015). Początki nauk prawno-finansowych w Polsce (do 1918 r.). Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 285-298. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.15
Dział
Z dziejów nauki historii prawa