Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Main Article Content

Przemysław Dąbrowski

Abstrakt

Reaktywowanie w październiku 1919 roku Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (USB), postawiło przed ówczesnymi władzami Wydziału Prawa i Nauk Społecznych niezwykle trudne zadanie zorganizowania odpowiednich struktur na płaszczyźnie Katedr. Wiele utrudnień w tym zakresie napotkano w przypadku obsadzenia Katedry Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego, co było spowodowane brakiem specjalistów z tej dziedziny prawa. Określone wymogi zawarte były również w ówcześnie obowiązujących przepisach, które uzależniały objęcie Katedry między innymi od zatwierdzenia danej kandydatury przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Ponadto Rada Wydziału musiała powołać komisję do obsadzenia wakującego stanowiska, która miała „wyszukać” odpowiednie osoby.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowski, P. (2015). Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 299-322. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.16
Dział
Z dziejów nauki historii prawa