Pressto.

Nagłowek strony

Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Przemysław Dąbrowski

DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.16

Abstrakt


Reaktywowanie w październiku 1919 roku Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (USB), postawiło przed ówczesnymi władzami Wydziału Prawa i Nauk Społecznych niezwykle trudne zadanie zorganizowania odpowiednich struktur na płaszczyźnie Katedr. Wiele utrudnień w tym zakresie napotkano w przypadku obsadzenia Katedry Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego, co było spowodowane brakiem specjalistów z tej dziedziny prawa. Określone wymogi zawarte były również w ówcześnie obowiązujących przepisach, które uzależniały objęcie Katedry między innymi od zatwierdzenia danej kandydatury przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Ponadto Rada Wydziału musiała powołać komisję do obsadzenia wakującego stanowiska, która miała „wyszukać” odpowiednie osoby.

Słowa kluczowe


nauka prawa; nauczanie prawa; prawo administracyjne; II RP; szkolnictwo wyższe

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 197 PDF - 271

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016