Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
PDF

Słowa kluczowe

nauka prawa
nauczanie prawa
prawo administracyjne
II RP
szkolnictwo wyższe

Jak cytować

Dąbrowski, P. (2015). Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 299–322. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.16

Abstrakt

Reaktywowanie w październiku 1919 roku Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (USB), postawiło przed ówczesnymi władzami Wydziału Prawa i Nauk Społecznych niezwykle trudne zadanie zorganizowania odpowiednich struktur na płaszczyźnie Katedr. Wiele utrudnień w tym zakresie napotkano w przypadku obsadzenia Katedry Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego, co było spowodowane brakiem specjalistów z tej dziedziny prawa. Określone wymogi zawarte były również w ówcześnie obowiązujących przepisach, które uzależniały objęcie Katedry między innymi od zatwierdzenia danej kandydatury przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Ponadto Rada Wydziału musiała powołać komisję do obsadzenia wakującego stanowiska, która miała „wyszukać” odpowiednie osoby.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.16
PDF