Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei
PDF

Słowa kluczowe

media
nauczanie prawa
metodyka nauczania
historia idei

Jak cytować

Czarnecka, A. (2015). Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 335–344. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.18

Abstrakt

W moim artykule zastanawiam się nad możliwością zrobienia użytku z jednego z najbardziej reprezentatywnych elementów kultury popularnej, czyli seriali. W pierwszej części stawiam pytanie o wartość seriali jako takichw dydaktyce historii doktryn politycznych i prawnych. Nie ograniczam się jednak do refl eksji czysto teoretycznej i dlatego w części drugiej omawiam, poparte własnym doświadczeniem dydaktycznym, studium przypadku – pokazuję, jak można posłużyć się amerykańskim serialem House of Cards, by przybliżyć studentom doktrynę N. Machiavellego.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.18
PDF