Maria Zabłocka, Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Liber, Warszawa 2013, ss. 209.
PDF

Jak cytować

Kuryłowicz, M. (2015). Maria Zabłocka, Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Liber, Warszawa 2013, ss. 209. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 403–407. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.27
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.27
PDF
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
do 2020 r.
od 2021 r.
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.