Trybunał Rewolucyjny jako element systemu Terroru. Autonomizacja i administratywizacja Trybunału Rewolucyjnego

Main Article Content

Karol Muszyński

Abstrakt

Artykuł rozpoczyna krótkie wprowadzenie do historii Trybunału, później zawarto w nim rozważania dotyczące jego roli w systemie Terroru orazwarunki zdobycia przez niego autonomii wobec systemu prawa. Wykorzystana do tego została zaproponowana przez Norberta Eliasa teoria usamodzielniania się instytucji o charakterze politycznym i zdobywania przez nie znaczącej władzy na skutek silnych antagonizmów. Artykuł ma udowodnić, że wzmacnianiu Terroru oraz Trybunału Rewolucyjnego służyła specyficzna sytuacja konfl iktu zewnętrznego, wykorzystywanego do uzasadniania budowy instytucji służących następnie do rozwiązywania sporów wewnątrz elity władzy. Prześledzona została politycznoprawna autonomizacja Trybunału – od momentu, gdy był on silnie zakorzeniony w obrębie systemu prawa, aż do później fazy Terroru, całkowicie administratywizującej proces walki z politycznymi wrogami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Muszyński, K. (2018). Trybunał Rewolucyjny jako element systemu Terroru. Autonomizacja i administratywizacja Trybunału Rewolucyjnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 31-60. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.03
Dział
Rozprawy