Trybunał Rewolucyjny jako element systemu Terroru. Autonomizacja i administratywizacja Trybunału Rewolucyjnego
PDF

Słowa kluczowe

rewolucja
terror
sądownictwo nadzwyczajne
teoria prawa

Jak cytować

Muszyński, K. (2018). Trybunał Rewolucyjny jako element systemu Terroru. Autonomizacja i administratywizacja Trybunału Rewolucyjnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 31–60. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.03

Abstrakt

Artykuł rozpoczyna krótkie wprowadzenie do historii Trybunału, później zawarto w nim rozważania dotyczące jego roli w systemie Terroru orazwarunki zdobycia przez niego autonomii wobec systemu prawa. Wykorzystana do tego została zaproponowana przez Norberta Eliasa teoria usamodzielniania się instytucji o charakterze politycznym i zdobywania przez nie znaczącej władzy na skutek silnych antagonizmów. Artykuł ma udowodnić, że wzmacnianiu Terroru oraz Trybunału Rewolucyjnego służyła specyficzna sytuacja konfl iktu zewnętrznego, wykorzystywanego do uzasadniania budowy instytucji służących następnie do rozwiązywania sporów wewnątrz elity władzy. Prześledzona została politycznoprawna autonomizacja Trybunału – od momentu, gdy był on silnie zakorzeniony w obrębie systemu prawa, aż do później fazy Terroru, całkowicie administratywizującej proces walki z politycznymi wrogami.

https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.03
PDF
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
do 2020 r.
od 2021 r.
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.