Tom 67 Nr 2 (2015)

Recenzje i noty recenzyjne

Anna Pikulska-Radomska
321-360
Marek Kuryłowicz, Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht, 2014
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.17
PDF
Mikołaj Tarkowski
321-360
Igor Andrejewicz Isajev, Tienievaja strona zakona. Irracionalnoje v pravie, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.18
PDF
Henryk Olszewski
321-360
Krzysztof Ożóg, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Maciej Zdanek, Dagmara Wójcik-Zega, Katarzyna Kuraś, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom I: 1364-1780, pod red. Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 450; Przemysław M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom II: 1780-2012, pod red. Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 681.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.19
PDF
Przemysław Krzywoszyński
334-337
Maciej Mikuła, Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 382.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.20
PDF
Przemysław Krzywoszyński
338-341
Andrzej Maksymilian Fredro, Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regum Symbolis expressa. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju. Zawierają dodatkowo królewskie kobierce symbolicznie odtworzone. W tłumaczeniu Jagody Chmielewskiej, Bartłomieja Bednarka, Wstępem i przypisami opatrzył Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a, Warszawa 2014, ss. 845.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.21
PDF
Małgorzata Materniak Pawłowska
341-343
Bartłomiej Garczyk, Wielonarodowy Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917, Poznań 2015, ss. 204
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.22
PDF
Piotr Pilarczyk
343-345
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais. Kolektyvinė monografi ja, Vilnius 2014, ss. 692.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.23
PDF
Maria Zmierczak
345-347
Wawrzyniec Surowiecki, O upadku przemysłu i miast w Polsce. Wybór pism, wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Piotr Szymaniec, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. LXXVI + 410.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.24
PDF
Adam Lityński
348-354
Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, wyd. IPN, Warszawa 2014, ss. 527 + ilustracje.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.25
Adam Lityński
354-359
Piotr Szopa, „W imieniu Rzeczypospolitej…”. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, wyd. IPN O/Rzeszów, Rzeszów 2014, ss. 616.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.26
PDF
Marek Krzymkowski
359-360
Robert Jastrzębski, Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza – działalność – współczesność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 286
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.27
PDF

Kronika

Jarosław Kuisz, Tomasz Kowalczyk, Paweł Fiktus, Jan Halberda, Oskar Kanecki, Michał Urbańczyk, Jacek Przygodzki, Marek Krzymkowski
365-380
Kronika
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.29
PDF