Odpowiedzialność sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach za zbrodnie sądowe (1946-1955)

Main Article Content

Marta Paszek

Abstrakt

Pierwsze próby pociągnięcia do odpowiedzialności sędziów orzekającychw sfi ngowanych procesach politycznych miały miejsce po Październiku 1956 r. Powolny proces odwilży po śmierci Stalina w marcu 1953 r., w Polsce został zapoczątkowany w związku z ujawnieniem na fali Radia Wolna Europa zbrodniczych metod sprawowania władzy przez komunistów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Paszek, M. (2018). Odpowiedzialność sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach za zbrodnie sądowe (1946-1955). Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 193-222. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.12
Dział
Debiuty