Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais. Kolektyvinė monografi ja, Vilnius 2014, ss. 692.
PDF

Jak cytować

Pilarczyk, P. (2018). Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais. Kolektyvinė monografi ja, Vilnius 2014, ss. 692. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 343–345. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.23
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.23
PDF