Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym
PDF

Jak cytować

Derek, M. (2018). Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 169–192. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.11

Abstrakt

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości
Komisja Kodyfikacyjna rozpoczęła prace nad stworzeniem nowego prawa zobowiązań. Uznano wtedy, że jedną z fundamentalnych kwestii, którą należy odpowiednio unormować, jest zasada swobody umów. W projektach kodeksu można dostrzec próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę powinno się przypisać woli stron przy zawieraniu stosunków umownych. Próby ustosunkowania się do tego zagadnienia można odnaleźć w dwóch różniących się od siebie projektach prawa zobowiązań autorstwa Ignacego Koschembahra-Łyskowskiego oraz Romana Longchamps de Bérier.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.11
PDF