Kwalifikacje zawodowe urzędników w II Rzeczypospolitej

Main Article Content

Marek Krzymkowski

Abstrakt

Zapewnienie wykwalifi kowanej kadry urzędniczej dla kształtującej się administracji publicznej było jednym z ważnych zadań, przed którym stanęło państwo polskie w okresie międzywojennym. Normy regulujące poziom kwalifi kacji zawodowych znalazły się już w Tymczasowych przepisach służbowych dla urzędników państwowych, które wydała w dniu 11 czerwca 1918 r. Rada Regencyjna.  Najważniejszym aktem prawnym regulującym status prawny urzędników w II Rzeczypospolitej była ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (dalej: u.p.s.c.). Weszła ona w życie 1 kwietnia 1922 r i obowiązywała aż do 1974 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krzymkowski, M. (2018). Kwalifikacje zawodowe urzędników w II Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 97-110. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.06
Dział
Prace drobne i materiały