O ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego w kontrowersyjnym oświetleniu. W związku z pracą Jacka Osińskiego Statut Bolesława Krzywoustego, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, ss. 271+ 5 tablic

Main Article Content

Mateusz Kosnowski

Abstrakt

Problem ustawy sukcesyjnej (ewentualnie statutu) księcia Bolesława Krzywoustego należy niewątpliwie do grupy najżywiej dyskutowanych zagadnień badawczych polskiej mediewistyki, począwszy od drugiej połowy XIX w., a skończywszy na pierwszych dwóch dekadach XXI stulecia. Może się zatem wydawać, że w dotychczasowej dyskusji na ten temat wyczerpano już wszelkie możliwości interpretacyjne, a każda kolejna praca podejmująca tę problematykę będzie miała charakter wtórny wobec już wypowiedzianych propozycji. Z tym większą uwagą należy zapoznać się z najnowszą rozprawą Jacka Osińskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kosnowski, M. (2018). O ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego w kontrowersyjnym oświetleniu. W związku z pracą Jacka Osińskiego Statut Bolesława Krzywoustego, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, ss. 271+ 5 tablic. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 237-320. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.13
Dział
Artykuły recenzyjne