Refleksje w związku z książką Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refl eksji średniowiecznej. Konstancja 1414- -1418, redakcja Zbigniew Rau i Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 451

Main Article Content

Wacław Uruszczak
Karol Górski

Abstrakt

Publikacja jest interesującym zamierzeniem badawczym. Jak wynika ze„Wstępu” pióra Zbigniewa Raua chodzi w niej o przypomnienie wielkiego prawniczego i doktrynalnego sukcesu, jaki odniosło Królestwo Polskie pod rządami króla Władysława Jagiełły nad Zakonem Krzyżackim na forum międzynarodowego kongresu, jakim był sobór w Konstancji (1414-1418). Sukces ten w ogólności polegał na przekonaniu uczestników soboru, a tym samym świata chrześcijańskiego, że Zakon, prowadząc wojny przeciwko pogańskim Prusom i tworząc na zagarniętych ziemiach swoje państwo, zajmując przy tym ziemie należne Królestwu Polskiemu, działał bezprawnie. Naruszał bowiem zasady prawa naturalnego, którego normy zasadzały się na woli boże.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Uruszczak, W., & Górski, K. (2018). Refleksje w związku z książką Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refl eksji średniowiecznej. Konstancja 1414- -1418, redakcja Zbigniew Rau i Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 451. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 271-288. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.14
Dział
Artykuły recenzyjne