Starania Rafała Taubenschlaga o uzyskanie veniam legendi na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1907-1913

Main Article Content

Przemysław Marcin Żukowski

Abstrakt

Rafał Taubenschlag objął zwyczajną katedrę od 1 września 1921 r. na podstawie dekretu nominacyjnego z 31 sierpnia 1921 r. Początki jego kariery naukowej jako docenta traktować jako odpowiednik dzisiejszego samodzielnegopracownika nauki, datują się na 1913 r. Wówczas to, 2 października 1913 r., ówczesne wiedeńskie Ministerstwo Wyznań i Oświaty (dalej: MWiO) zatwierdziło uchwałę Kolegium Profesorów Wydziału Prawa UJ nadającą Rafałowi Taubenschlagowi prawo wykładania, czyli veniam legendi z zakresu prawa rzymskiego oraz tytuł docenta prywatnego UJ. Sześć lat później, 22 września 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, zamianował go profesorem na nadzwyczajnej katedrze tego przedmiotu w Krakowie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żukowski, P. M. (2018). Starania Rafała Taubenschlaga o uzyskanie veniam legendi na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1907-1913. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 143-168. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.09
Dział
Z dziejów nauki historii prawa