Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, wyd. IPN, Warszawa 2014, ss. 527 + ilustracje.

Jak cytować

Lityński, A. (2018). Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, wyd. IPN, Warszawa 2014, ss. 527 + ilustracje. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 348–354. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.25
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.25