Wawrzyniec Surowiecki, O upadku przemysłu i miast w Polsce. Wybór pism, wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Piotr Szymaniec, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. LXXVI + 410.

Main Article Content

Maria Zmierczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmierczak, M. (2018). Wawrzyniec Surowiecki, O upadku przemysłu i miast w Polsce. Wybór pism, wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Piotr Szymaniec, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. LXXVI + 410. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 345-347. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.24
Dział
Recenzje i noty recenzyjne