Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811

Main Article Content

Anna Moszyńska

Abstrakt

Zagadnienie historii prawa rodzinnego w pracach Piotra Fiedorczyka zajmuje od wielu lat miejsce szczególne. Choć autor znany jest z opracowań dotyczących m.in. Najwyższego Trybunału Administracyjnego czy Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, to gros jego ponad stu publikacji dotyczy zagadnień historii prawa rodzinnego i kodyfikacji prawa cywilnego w początkach Polski Ludowej. Ostatnia monografia jest zwieńczeniem wieloletnich badań Autora nad tym tematem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moszyńska, A. (2018). Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 237-320. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.16
Dział
Artykuły recenzyjne