Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811
PDF

Jak cytować

Moszyńska, A. (2018). Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 237–320. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.16

Abstrakt

Zagadnienie historii prawa rodzinnego w pracach Piotra Fiedorczyka zajmuje od wielu lat miejsce szczególne. Choć autor znany jest z opracowań dotyczących m.in. Najwyższego Trybunału Administracyjnego czy Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, to gros jego ponad stu publikacji dotyczy zagadnień historii prawa rodzinnego i kodyfikacji prawa cywilnego w początkach Polski Ludowej. Ostatnia monografia jest zwieńczeniem wieloletnich badań Autora nad tym tematem.

https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.16
PDF