Wokół przygotowań do wydania „Praktyki Kryminalnej to jest wzoru rozważnego y porządnego spraw kryminalnych sądzenia” Jakuba Czechowicza w 1746/1747 roku

Main Article Content

Piotr Kitowski

Abstrakt

Minęło już 65 lat od ukazania się podstawowej pracy na temat "Praktyki Kryminalnej to jest wzoru rozważnego y porządnego spraw kryminalnych sądzenia Jakuba Czechowicza", pióra Zbigniewa Zdrójkowskiego. Zdrójkowski naświetlił większość z możliwych do ustalenia faktów z jego życia (życie rodzinne, wykształcenie, kariera w magistracie, twórczość, okoliczności śmierci). Jednocześnie, podkreślić należy, że wykorzystał przy tym prawie wszystkie, znane nam źródła (przede wszystkim akta miejskie Chełmna, akta parafi alne, informacje zawarte w treści obu prac Czechowicza).Może to tłumaczyć brak innych, szczegółowych studiów nad losami chełmińskiego prawoznawcy, co do których jednak mamy nadal wiele wątpliwości, w części – z racji luk w pruskim materiale źródłowym – nie do wypełnienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kitowski, P. (2018). Wokół przygotowań do wydania „Praktyki Kryminalnej to jest wzoru rozważnego y porządnego spraw kryminalnych sądzenia” Jakuba Czechowicza w 1746/1747 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 87-96. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.05
Dział
Prace drobne i materiały