O wadze nauki historii. Refleksja Jana Jakuba Rousseau.
PDF

Jak cytować

Baranowska, M. (2018). O wadze nauki historii. Refleksja Jana Jakuba Rousseau. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 127–142. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.08

Abstrakt

Nadal popularne i dla wielu prawdziwe jest powiedzenie, że historia uczy jednego – tego, że nikogo jeszcze niczego nie nauczyła. Z pewnością historykom, ale nie tylko, trudno zgodzić się z takim poglądem, więc zadaniem wykładowców jest wskazywanie na wagę, jak również użyteczność historii. Warto zdawać sobie sprawę, że same rozważania na temat niechęci młodzieży do nauki historii nie jest wcale czymś nowym.Właśnie u Jana Jakuba Rousseau odnajdujemy rozważania dotyczące poruszanego w niniejszym artykule zagadnienia. Zdaniem, pochodzącego z Genewy, myśliciela fundamentalną kwestią, zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa, jest wychowanie
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.08
PDF