Położenie prawne robotnikow polskich zatrudnionych w Rzeszy Niemieckiej w latach 1880-1918

Main Article Content

Herbert Szurgacz

Abstrakt

Autor analizuje status prawny robotników polskich w Prusach wg Ordynacji dla służby dla wszystkich prowincji Monarchii Pruskiej (Gesindeordnung) z 8 października 1810 r., która wielokrotnie zmieniana, obowiązywała do 1919 r. Wzorowane na niej były ordynacje szczegółowe w poszczególnych Landach, a nawet powiatach. Pracownicy polscy nie byli zatrudniani w charakterze służby, w związku z czym status prawny służby nie będzie przedmiotem naszej szczególnej uwagi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szurgacz, H. (2014). Położenie prawne robotnikow polskich zatrudnionych w Rzeszy Niemieckiej w latach 1880-1918. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 67-108. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.04
Dział
Rozprawy