Podstawy prawne ustroju prokuratury w Polsce w latach 1918-1928
PDF

Słowa kluczowe

Prokuratura
organy ochrony prawnej
II RP
wymiar sprawiedliwości
unifikacja

Jak cytować

Materniak - Pawłowska, M. (2014). Podstawy prawne ustroju prokuratury w Polsce w latach 1918-1928. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 109–132. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.05

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania nie jest ukazanie ustroju międzywojennej prokuratury, lecz jedynie przedstawienie regulacji prawnych, które miały dla tego ustroju zasadnicze znaczenie. W latach 1918-1928, kiedy dla każdej dawnej dzielnicy ustrój ten przedstawiał się odrębnie, regulacje stojące u jego podstawy stanowiły złożoną i dość skomplikowaną mozaikę. Znacznie mniej trudności przysparza odtworzenie źródeł prawa regulujących ustrój prokuratury w latach 1929-1939, gdyż były one wówczas jednolite dla całego obszaru państwa, choć również pod względem ilościowym, a zwłaszcza merytorycznej zawartości – bardzo bogate. Ukazanie ustroju międzywojennej prokuratury, a także – co nie mniej istotne – określenie jej roli procesowej wymaga dalszych, poszerzonych badań.

https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.05
PDF