Od godności dobrze urodzonych po egalitarne szlachectwo dla wszystkich. Szkice ze studiow nad ideą godności człowieka

Main Article Content

Michał Urbańczyk

Abstrakt

Zasada godności człowieka jest jednym z najważniejszych elementów systemu prawa. Jeden z amerykańskich teoretyków prawa drugą połowę XX w. nazwał wręcz erą godności1. Temu wzrostowi znaczenia godności w teorii i praktyce prawa towarzyszą zażarte dyskusje. Spory toczą się na wielu płaszczyznach, począwszy od tego, czym w istocie jest godność oraz jak ją zdefi niować (i czy jest to w ogóle możliwe), poprzez wskazanie jej początków i genezy, opisania ewolucji pojmowania tej idei, a skończywszy na funkcjach, jakie pełni, i roli, jaką odgrywa, lub powinna odgrywać, godność w systemie prawnym państw demokratycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urbańczyk, M. (2014). Od godności dobrze urodzonych po egalitarne szlachectwo dla wszystkich. Szkice ze studiow nad ideą godności człowieka. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 153-184. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.07
Dział
Rozprawy