Prawne podstawy cenzury prasy w okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983)

Main Article Content

Aleksandra Bagieńska - Masiota

Abstrakt

Cenzura w okresie PRL jest przedmiotem zainteresowania i opisu historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, a także cenzorów, ujmujących stan wojenny bądź jako kolejny etap opisu zjawiska cenzury lubprasy; jako element opisu zjawiska propagandy w okresie PRL; jako mechanizm wywierania wpływu, poprzez pryzmat funkcjonowania prasy niezależnej w tym okresie. Stosunkowo niewiele jest opracowań dotyczących cenzury stricte w okresiestanu wojennego. Wśród nich przeważają pozycje poświęcone cenzurze w odniesieniu do określonych terytorialnie regionów, (miast) Polski w okresie stanu wojennego lub charakteryzujące różne ograniczenia wolnościowe w tym okresie, czy też będące zestawieniem dokumentów archiwalnych z tego okresu, w tym także poświęconych cenzurze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bagieńska - Masiota, A. (2014). Prawne podstawy cenzury prasy w okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983). Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 185-204. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.08
Dział
Rozprawy