Zniewaga imagines władcy jako podstawa oskarżenia o crimen maiestatis w świetle wybranych rzymskich procesów karnych w Annales Tacyta

Main Article Content

Marzena Wojtczak

Abstrakt

Zjawisko rozrastania się „katalogu” czynów kwalifi kowanych jako crimen leasae maiestatis w początkach Pryncypatu poddawano już licznym analizom i interpretacjom. Zwiększającą się liczbę postępowań odbywających się w cieniu oskarżeń o przestępstwo obrazy majestatu tłumaczy się przeważnie interpretacyjnym rozszerzaniem zakresu tego przestępstwa. Wydaje się jednak, że w proponowanych rozważaniach zbyt mało uwagi poświęca się instrumentalnemu wykorzystywaniu prawa, do którego uciekają się władcy w procesach o często politycznym wymiarze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtczak, M. (2014). Zniewaga imagines władcy jako podstawa oskarżenia o crimen maiestatis w świetle wybranych rzymskich procesów karnych w Annales Tacyta. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 205-240. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.09
Dział
Prace drobne i materiały