Podatek od kart do gry w polskim prawie skarbowym
PDF

Słowa kluczowe

prawo skarbowe
gry hazardowe
podatki
historia prawa polskiego

Jak cytować

Duda, M. (2014). Podatek od kart do gry w polskim prawie skarbowym. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 255–271. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.11

Abstrakt

Pomimo licznych zakazów oraz głosów gorliwych kaznodziei, którzy potępiali karciarzy, nowa forma hazardu cieszyła się w Polsce od schyłku XV w. coraz większą popularnością. Nie powinien zatem dziwić fakt, że stosunkowo wcześnie zaczęto poszukiwać możliwości czerpania przez państwo dochodów z nieodpartej ludzkiej skłonności do tego rodzaju gier5. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podatku od kart do gry, czyli daniny, która funkcjonowała w systemie polskiej skarbowości przez prawie 150 lat.

https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.11
PDF