Słowo o stosunkach społecznych na ziemiach polskich XVIII i początków XIX wieku w dramatach Aleksandra Świętochowskiego

Main Article Content

Ewa Rzymkowska

Abstrakt

Niniejszy tekst jest próbą włączenia do oceny wizji historii społecznej polskiego społeczeństwa stanowego dramatów Świętochowskiego. Napisał ich kilkanaście. Swoją uwagę skupiam na dramatach historycznych. Były one już przedmiotem analizy historyków literatury, ale z reguły prowadzono je jakby poza sporami prowadzonymi przez szkoły historiografi czne XIX w. Tymczasem stanowią one istotną część dialogu podówczesnych elit, zajmując pośród dziewiętnastowiecznych polemik istotne miejsce; były każdorazowo wydarzeniem, które zwracało uwagę opinii publicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rzymkowska, E. (2014). Słowo o stosunkach społecznych na ziemiach polskich XVIII i początków XIX wieku w dramatach Aleksandra Świętochowskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 341-346. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.16
Dział
Debiuty