Filozofia prawa Antoniego Peretiatkowicza

Main Article Content

Filip Ludwin

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest przedstawieniu głównych zagadnień fi lozofi czno- prawnych poruszanych przez Peretiatkowicza oraz ukazaniu drogi kształtowania się jego poglądów naukowych. Na całokształt filozofii prawa autora składa się przede wszystkim jego stosunek do pozytywizmu prawniczego, uwagi metodologiczne dotyczące filozofii prawa jako odrębnej dziedziny nauki, autorska teoria prawa natury oraz studia nad twórczością Jana Jakuba Rousseau

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ludwin, F. (2014). Filozofia prawa Antoniego Peretiatkowicza. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 347-368. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.17
Dział
Debiuty