Crimina laesae iustitiae: nazistowskie a komunistyczne...
PDF

Słowa kluczowe

totalitaryzm
prawo karne
wymiar sprawiedliwości
zbrodnia sądowa
prawo komunistyczne

Jak cytować

Lityński, A. (2014). Crimina laesae iustitiae: nazistowskie a komunistyczne. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 369–392. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.18

Abstrakt

Crimina laesae iustitiae: nazistowskie a komunistyczne W związku z książką Witolda Kuleszy, Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziow i prokuratorow za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego. Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego. Łodź 2013, ss. 529.

https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.18
PDF
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
do 2020 r.
od 2021 r.
© Copyright by Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.