Stanisław Grodziski, Klio, corka Mnemosyne, kelnerka z „Kopciuszka”. Krakow 1968-1982. Ofi cyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”, Kraków 2014, ss. 310.
PDF

Jak cytować

Olszewski, H. (2014). Stanisław Grodziski, Klio, corka Mnemosyne, kelnerka z „Kopciuszka”. Krakow 1968-1982. Ofi cyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”, Kraków 2014, ss. 310. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 400–402. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.21
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.21
PDF